De Helena's - Dans & Showorkest

Biografie

Geschiedenis

Doordat Bennie Lenferink (zoef) en Frans van der AA (de Bor) vrienden waren en beiden van muziek hielden werd het plan opgevat om een band te beginnen. Zoef was al jaren lid van de fanfare in Vasse en had bovendien les op een accordeon. De Bor wilde wel zingen en zou tevens orgel les gaan nemen. Het plan was geboren en er zou worden omgekeken naar kandidaat leden voor de band.

De Bor was timmerman en op de bouw werkte hij vaak samen met Frans Heerink (de Küper) die ook timmerman was. Nadat de Bor hem had ingelicht wat hij en zoef van plan waren was de reactie van de Küper dat hij wel interesse had om als drummer mee te gaan doen. Direct werd er een repetitie gelegenheid gezocht en in eerste instantie werd deze gevonden bij de familie van der Aa in de woonkamer.

Door het drietal werd ook driftig nagedacht over een naam voor de band en deze werd gevonden in de samenvoeging van de drie namen. De HELENA’S (HEerink LENferink en van der Aa) was de nieuwe naam.

Omdat een kennis van de Bor hoorde van het plan liet zij weten interesse te hebben om als zangeres mee te doen en Truus werd dankbaar opgenomen in de club. Gelijktijdig had de Küper een buurjongen gevraagd of hij interesse had om als gitarist en zanger bij de band te komen. Frans Schulten (Oal’n) nam dat graag aan en begon onmiddellijk met gitaarles. Een prettige bijkomstigheid was ook dat de beginletter van Schulten mooi paste als laatste letter van de naam van de band.

Na ongeveer een jaar lang 6 avonden in de week repeteren kwamen er meer en meer aanvragen binnen en werd er gemiddeld 1 x per maand opgetreden. In 1969 werd dit aantal opgeschroefd naar ca 3 x per maand en eind 1969 kwam een Duitser, genaamd Schiewink, bij de band met de vraag of zij er wat voor voelden om op 2e kerstdag in Uelsen te spelen op een dansavond. De verbazing was zeer groot, vooral omdat de band nummers speelden die voor 60% Nederlands, 25% Engels en 15% Duitstalig waren. Toch werd er opgetreden en die avond was de zaak voor 75% gevuld en de eigenaar was zeer tevreden en vroeg gelijk wanneer er weer opgetreden kon worden. Door de nog niet te drukke agenda kwam er een afspraak dat er 2 weken later een herhaling zou plaatsvinden. Dit was het begin van een 5 jarige samenwerking tussen de Helena’s en de Familie Schiewink. Al die tijd was de zaal bomvol en waren de Helena’s graag geziene gasten vooral omdat de gezelligheid altijd hoog in het vaandel stond. Het aantal optredens, op bruiloften, feesten en partijen, was vanaf 1970 tot eind 1976 ca. 2 tot 4 per week.

Toen in 1971 de Bor er mee stopte kwam Roland Urban (Lap) als saxofonist de band versterken. Later bleek dat dit een zeer goede wisseling was geweest want Lap ontpopte zich als een grote komiek waarom menigeen gelachen heeft.

1971

Vaak als de mensen belden naar Zoef om een optreden te boeken werd er uitdrukkelijk gevraagd of de zangeres EN de komiek wel meekwamen. Als dit bevestigend beantwoord werd dan was de afspraak rond en vroeg men niet meer naar de prijs.

In het begin van de jaren zeventig werd de band langzamerhand het huis orkest van café Het Holscher in Saasveld. Als Het Holscher voor muziek moest zorgen voor hun opdrachtgever was de eerste keus altijd de Helena’s.

Ook wordt nog met vreugde terug gekeken op de optredens bij café De Rozenstruik tijdens de kermissen. Want bij “de Struik” was het altijd feest.

Optreden bij de Rozenstruik in 1971

Toen Frans Schulten begin 1977 de band verliet werd de naam omgevormd tot Follow me. In 1979 verliet Frans Heerink de band en in 1985 stopte ook Roland Urban. Bennie Lenferink heeft als enigste de 25 jaar vol gemaakt door, na Follow Me, nog in de band Release te spelen waarna hij in 1994 is gestopt. Ter ere van het 25 jarig  muzikanten bestaan van Bennie Lenferink is er in 1992 een reünie van alle oud bandleden georganiseerd en dit was een daverend succes waarbij het café waar de reünie werd georganiseerd te klein was voor de vele bezoekers.

Toen in 1997 vanwege een weddenschap een eenmalig optreden werd gegeven waren de reacties niet van de lucht en ook de bandleden zelf hadden er duidelijk plezier in. De vier mannen van het eerste uur Bennie Lenferink, Frans Heerink, Frans Schulten en Roland Urban waren weer van de partij en omdat men een bassist nodig had werd die gevonden in de persoon van Bennie Loman uit Lattrop en uiteraard werd ook de naam „de Helena’s“ weer in ere hersteld.

vanaf 1997 wordt er om de andere week gerepeteerd en de aanvragen om te spelen komen volop binnen alleen worden er slechts weinig ervan gehonoreerd omdat onderling is afgesproken dat er maximaal 4 optredens per jaar worden gedaan die ze zelf uitzoeken en waarvoor alleen maar een onkosten vergoeding wordt gevraagd.

Wat in eerdere jaren nooit lukte werd de band nu aangeboden n.l. een sponsor met de naam KLEINE FEIGLING die wel interesse had om de band te ondersteunen in de vorm van kleding en Feigling reclamemateriaal die de band bij een optreden mag weggeven.

Door hun jarenlange ervaring staat de band, tijdens de weinige, optredens  garant voor een gezellige avond. De band is trouw gebleven aan de muziek en de sound van de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren.

8 comments

Have your say